Helikopterulykker

Helikopter er som alle andre flymaskiner utsatt for ulykker og når det først går galt, går det ofte veldig galt. I Norge er det naturlig nok ulykker innen transport av oljearbeidere som står for de fleste fatale ulykkene. Hver uke transporteres mange tusen arbeidere til og fra plattformer og dessverre har det gjennom årene vært flere alvorlige ulykker. Siden 1973 har det vært syv helikopterulykker i Norge hvor oljearbeidere har vært involvert. Totalt har 80 mennesker mistet livet i disse ulykkene.

1973

Et helikopter med 17 personer om bord, på vei fra Gulftide på Ekofisk i Stavanger må nødlande. Nødlandingen går ikke etter planen og 4 mennesker omkommer.

1977

Helikopterulykke ved Ekofisk. Et Sikorsky S61N-helikopter styrter uten forvarsel i sjøen og tolv mennesker omkommer.

1978

18 mennesker omkommer da et av rotorbladene på et Sikorsky S-61N helikopter ramler av i det helikopteret er på vei fra Flesland til Statfjord A-plattformen med 16 arbeidere og to piloter.

1990

Et helikopter av type Bell 212 fra selskapet Helikopter Service, flyr rett inn i fjellveggen på øya Alden i Sogn og fjordane. Alle de fem ombord omkommer.

1991

Et Bell 212 helikopter, også dette fra selskapet Helikopter Service, krasjer da det er på oppdrag på plattformen 2/4 S-plattformen på Ekofisk. Alle tre om bord dør momentant. Ulykken skjedde da helikopteret deltok i arbeid på flammetårnet på plattformen.

1997

Den mest grusomme ulykken i nyere tid. 12 oljearbeidere på vei hjem fra Ekofisk omkommer da deres helikopter av typen Super Puma, styrtet utenfor Brønnøysund. Helikopteret faller i havet fra en høyde av 2000 fot. I ettertid finner man at tretthetsbrudd i overføring mellom motor og girkasse, samt svikt i kontrollrutiner, er skyld i ulykken. Alle Super Puma helikopter i Europa ble satt på bakken som følge av ulykken i Brønnøysund.

2016

Et Super Puma-helikopter med 13 personer om bord styrtet ved i havet vest for Turøy i Øygarden på vei fra Gullfaks til Flesland i Bergen. Redningsaksjon pågår ennå. Hva som forårsaket ulykken er ennå ikke kjent.

Sivile helikopterulykker

Selv om helikopterulykker relatert til olje- og gassarbeid i Nordsjøen, er det som preger en ellers dyster statistikk innen norsk luftfart, har vi heller ikke innen sivil luftfart vært spart for fatale ulykker i Norge. Av de mest fatale er Bell 214ST ulykken ved Alden i Askvoll, Sogn og Fjordane. Ulykken skjedde i 1990. Et redningshelikopter fra Helikopter Service AS var ute på oppdrag da helikopteret kolliderte med lavt terreng og alle de fem om bord døde momentant. Havarikommisjonen konkluderte med at ulykken forekom grunnet mangelfull trening, feil utstyr og dårlig planlegging og gjennomføring av oppdraget.

MBB BO 105C

4. Januar 1991 styrter et redningshelikopter under oppdrag ved Koppang i Hedmark. Om bord er det fire redningsarbeider, alle blir bekreftet død på stedet. Redningsoppdraget som foregikk i dårlig vær, med meget lavt skydekke, så helikopteret kollidere med en kraftledning på vei hjem til basen. Helikopteret ramlet i bakken fra en høyde av 60 meter.

 Eurocopter SA 365N Dauphin 2

Nok en gang er det redningsarbeidere som blitt utsatt for en ulykke mens de er ute for å hjelpe andre. Under et oppdrag i Vevring Førdefjorden i Sogn og Fjordane kolliderer helikopteret med en høyspentledning på 95 meter i høyde. Ulykken skjer en mørk, måneløs natt, og forblir den dag i dag et mysterie. Fartøysjefen var en meget erfaren pilot og var godt kjent med høyspentledningene. Havarikommisjonen kunne ikke finne annen forklaring enn at ulykken skyldtes desorientering eller ren forglemmelse.

Eurocopter AS 350 B3

Under passasjerflyvning i tett fjellterreng, kolliderer helikopteret med lavt terreng og tar så fyr. Ulykken finner sted i Dalamot, Ullensvang i Hardanger 4. juli 2011. Om bord er en pilot og fire passasjerer. Havarikommisjonen konkluderte med at ulykken, som krevde 5 menneskeliv, trolig var forårsaket av en brå unnamanøver hvor piloten mistet kontoll over helikopteret.