Verdens første helikopter

Som med så mange andre oppfinnelser, strides de lærde også om hvem som oppfant verdens første helikopter. Spørsmålet er om man skal telle det første designet, den første helikopteret til å bli bygget, det første som faktisk lettet fra bakken, eller er det første masseproduserte helikopteret som faktisk fungerte man skal gi æren av å være verdens første? I håp om å komme noe nærmere et svar, har vi valgt å samle de viktigste personene i helikopterets historie og deres oppfinnelser. Etter å ha lest denne korte oppsummeringen av verdens første helikopter, er du forhåpentligvis noe klokere.

Leonardo da Vinci

Mange velger å gi Leonardo da Vinci æren for verdens første helikopter. Den anerkjente maleren og oppfinneren tegnet allerede i 1488 det mange mener er verdens første helikopter. Selv om da Vinci aldri bygde maskinen han ga navnet “ornithopter flying machine” er den viden respektert som menneskers første forsøk på et helikopter. Men betyr det at Leonardo da Vinci skal ha ærene for verdens første helikopter? Maskinen til da Vinci ble bygd på 1940-tallet, men man lyktes ikke å oppnå takeoff.

Paul Cornu

Paul Cornu var en fransk ingeniør som i 1907 designet og bygde sitt eget helikopter. Helikopteret, som hadde to rotorblad som roterte i motsatte retning slik at momentet ble kansellert, ble driftet av en liten motor på bare 24 hestekrefter. Så snart man startet maskinen måtte den holdes fast på bakken for at den ikke skulle lette av seg selv. Helikopteret som var totalt ukontrollerbart, var dog det aller første helikopteret vi vet av som faktisk lettet med en pilot om bord. Men kan man gi æren til Cornu når maskinen hans ikke kunne kontrolleres?

Etienne Oehmichen

Etienne Oehmichen, også ingeniør og fra Frankrike, jobbet på samme tid som Cornu med sitt eget helikopter. Oehmichen utviklet det første helikopteret med vertikalt monterte rotorer, og han står også bak verdens første halerotor. Det skulle ta Oehmichen 15 år før han gjennomførte sin første vellykkede flytur i eget helikopter, men til gjengjeld ble han da førstemann i verden til å fly kontrollert med en pilot og to passasjer. Således kan man si at Etienne Oehmichens helikopter var en langt større suksess en Paul Cornus. På grunn at suksessen Oehmichen hadde med transport av pilot og passasjer, er det mange som mener æren for verdens først helikopter tilhører franskmannen.

Helikoterets far

Hvem som skal få æren av å ha oppfunnet verdens første helikopter blir ikke mindre komplisert når man legger til Igor Sikorsky, mannen som har fått tilnavnet “helikopterets far”. Igor Sikorsky var langt fra førstemann, faktisk var det ikke før på tidlig 1920-tallet at Igor Sikorsky gjorde sitt inntog i helikopterets historie. Grunnen til det ærefulle navnet av “helikopterets far” stammer fra arbeidet Sikorsky gjorde med å utbedre arbeidet til pionerer som Cornu og Oehmichen. I løpet av 1930- og 40-tallet gjorde Sikorsky store utviklinger innen luftfart og står bak det som ble verdens første masseproduserte helikopter, Sikorsky R-4. I løpet av sin karriere utviklet Sikorsky en rekke nye elementer innen helikopter og glidefly. Hans den gang banebrytende oppfinnelser er fortsatt i bruk den dag i dag.

Så spørsmålet gjenstår: Hva var egentlig verdens første helikopter? Som vi startet med å si, man må faktisk bestemme seg selv for hva som er viktigst. Det eneste som er helt klart, er at pionerer og oppfinnere som Leonardo da Vinci, Paul Cornu, Etienne Oehmichen og Igor Sikorsky alle har spilt en stor og betydelig rolle i utviklingen av det vi i dag kjenner som et helikopter. Hvem som fortjener æren for å ha funnet opp det aller første, er ikke opp til oss å avgjøre.