Slik tar du helikoptersertifikatet

Enten du søker en karriere som en profesjonell helikopterpilot eller forfølger et privat pilotsertifikat, det å fly et helikopter er som ingenting annet du noensinne har gjort eller noensinne vil gjøre. Det fantastiske er at det er aldri for sent å begynne. Så lenge du består en legesjekk, kan du starte opplæring uansett alder. Det vil si, du må være fylt 16 år, men det er ingen øvre aldersgrense. Nye mennesker starter opplæring hver dag, fra sine sene tenår, til 50-årene og eldre. Dette gjelder også selvsagt kvinnelige piloter. Det er ingen hinder for at en kvinne ikke skal kunne ta et helikoptersertifikat. Tvert i mot, miljøet har utelukkende godt av at det kommer til flere kvinner. Helikopterflyging er spennende, utfordrende, bemyndigende og gøy. Men som ved et hvilket som helst verdifullt mål, krever det mye av dem som ønsker å bestå alle prøver. Det å skulle kunne stå der med din egen lisens til å fly helikopter, krever stort engasjement, hardt arbeid og avhengig av din økonomiske situasjon kan det ta relativt lang tid.

Den militære veien

Det er generelt to stier man kan følge for en karriere som pilot. Den sivile og en militær. Hvis du tenker på det militære alternativet, er det best å kontakte nærmeste kontor og få alle detaljer rett fra dem. Vær imidlertid klar over at du som militærpilot er en militær offiser først og fremst, med alle de tilstedeværende plikter, ansvar og forpliktelser det medfølger. Først offiser, så pilot.

Den sivile veien

Alle profesjonelle helikopterpiloter må ha minst en kommersiell lisens. Veien dit kan gå via privat skole i inn- eller utland, eller man kan kontakte et privat firma som er villig til å betale for din utdannelse, mot at du binder deg til å jobbe for dem en gitt periode etter at utdannelsen er fullført.

Den private veien

Er du ikke interessert i en karriere som pilot, men fortsatt ønsker å ta til skyene, er det gode muligheter for å ta helikopterlisens via skoler og klubber i Norge og utlandet. I Norge er det fem ulike skoler som tilbyr en fullverdig utdannelse. Disse skolene er alle godkjent av luftfartsmyndighetene og tilbyr både teori og praktisk kurs. Om du ikke bor i nærheten av en av disse skolen er det ingen grunn til å fortvile. Det finnes en rekke skoler og kurssenter rundt om i Norge som kan hjelpe deg med den teoretiske delen av lisensen. Du kan også kontakte lokale fly- og helikopterklubber. Selv om de ikke er godkjent som opplæringsinstans kan de ha medlemmer som har godkjenning for opplæring av nye piloter. Om dette ikke er en mulig løsning, må du reise til en av de fem skolene som er godkjent. Om du kontakter dem og forklarer situasjonen, er de fleste villig til å sette opp et program hvor man baserer opplæringen etter et samlingsbasert studieprinsipp. En annen løsning er å bestå den teoretiske delen av lisensen i Norge, før man avlegger den praktiske delen i Sverige, Danmark eller USA.

Kostnader

Helikoptersertifikat er ikke billig. Kostnader kan raskt komme opp i over 200.000 kroner. Det er om du søker et fullverdig sertifikat og ønsker å kunne fly de fleste helikopter. Størstedelen av kostnaden ligger i den praktiske delen. Leie av helikopter og instruktør kan raskt koste opp mot 2500 kroner pr. time. Om du er fornøyd med å ha lisens for mikrohelikopter, kan du mer enn halvere kostnadene. Det er også flere skoler og kurssteder tilgjengelig. Microhelikopter er også langt rimeligere å gå til innkjøp av. Generelle driftskostnader er også langt høfligere ved denne type helikopter. Kostnader til lagring er også langt lavere. Noe å vurdere er en microlisens først, og trives man med det kan man alltid ta full lisens ved en senere anledning.