Kjeller PK X-2

Kjeller PK X-2 var et helikopter utviklet ved Kjeller Flyfabrikk under ledelse av sivilingeniøren Paul Kjølseth. Helikopteret ble utviklet på bestilling fra det norske luftforsvaret. Ønsket var et lett helikopter med gode manøvreringsmuligheter under vanskelige forhold. Det norske luftforsvaret hadde på denne tiden ingen egne helikoptre og hadde heller ikke godkjenning for å bestille helikopter fra utenlandske leverandører. Om de ønsket helikoptre var beskjeden fra stortinget klar; kom opp med en vel fungerende prototype.

Paul Kjølseth

Sivilingeniøren Paul Kjølseth var en flyentusiast som hadde vokst opp i USA og studert ved Universitetet i San Diego. På 50-tallet var universitet det eneste i USA som tilbød en egen utdannelse innen aerodynamikk og luftfart. Etter endt studie vendte Paul Kjølseth hjem til Norge med en grad av “Sivilingeniør” i kofferten. Vel hjemme i Norge ble han raskt tilbudt en stilling ved Kjeller flyfabrikk, hvor han de første årene jobbet med utvikling av ulike instrumenter og måleenheter til det militære. Da forsvaret bestemte seg for å utvikle sin egen prototype av en lettkraftshelikopter til syke- og persontransport, ble Kjølseth satt i lederstolen. Han var på dette tidspunktet en av de mest erfarne ingeniørene ved flyfabrikken og hadde en viss erfaring med helikopter fra sin tid i USA. Selv om kunnskapen hans var noe begrenset, var han forsvarets eneste valg. I 1958 startet en liten gruppe ingeniører under ledelse av Kjølseth arbeidet med prosjektet som fikk navnet PX X-2. Prosjektet skulle bygge videre på den kunnskapen Kjeller flyfabrikk hadde opparbeidet seg via prosjektet PX X-1, som på slutten av 1940-tallet hadde blitt terminert grunnet pengemangel og svak fremdrift.

PX X-2 bruksområde

Ønsket til det norske luftforsvaret var at PX x-2 skulle kunne dekke behovet deres for rask og enkel transport av utstyr og sårede soldater. Spesifikasjonene Paul Kjølseth og hans team av ingeniører måtte jobbe ut fra var et lettvekts helikopter med lastemulighet for opp til tre personer, to av dem på båre, samt et mindre gevær- og ammunisjonslager. Helikopteret måtte kreve lite vedlikehold og enkle reparasjoner måtte kunne utføres med minimalt av kunnskap og verktøy tilgjengelig. Ikke noen liten oppgave med andre ord.

Den første flyturen

Etter flere års arbeid var Paul Kjølseth og teamet klart til å presentere prototypen av PX X-2 til forsvaret. 12.mai 1962 var dagen da PX X-2 skulle vises frem. Spenningen på Kjeller flyplass var til å ta og føle på. Tilstede var hele ledelsen ved flyfabrikken, flere forsvarstopper og en rekke stortingspolitikere. Det var piloten Odd Svang-Rasmussen, en meget erfaren pilot, som fikk det ærefulle, dog farlige, oppdraget av å teste ut PX X-2 den aller første gangen. Alle som har litt kunnskap om helikopter, vet at eneste måte man kan sjekke flyverdigheten er ved å fly det. Alle data stemte overens med det man hadde av kunnskap på denne tiden og etter å ha fyrt opp gassturbinmotoren av typen General Electric YT-58, lettet PX X-2 fra Kjeller flyplass med Odd Svang-Rasmussen bak stikken. Den første turen varte i 25 minutter og Odd Svang-Rasmussen fikk helikopteret opp til en høyde på 550 meter over bakken. Etter den første turen, som ble ansett som en suksess, fortsatte Paul Kjølseth sitt arbeid og utbedret en rekke mindre feil Odd Svang-Rasmussen rapporterte etter den første turen. På slutten av 1962 da helikopteret igjen skulle ut på testtur, gikk det galt. Selv om de feilene og manglene Odd Svang-Rasmussen hadde rapportert var blitt utbedret, endte turen med havari. Odd Svang-Rasmussen kom fra havariet med livet i behold og gikk siden gradene i luftforsvaret og pensjonerte seg med grad av Generalmajor. Havariet var dog spikeren i kisten for utvikling av norske helikopter. I 1969 godkjente Stortinget innkjøp av helikoptre fra utenlandske leverandører.